manastirea voronet bucovina
În mijlocul verii, în perioada 21-26 iulie, vă invităm să ne fiți alături pe parcursul celor șase zile, în locuri binecuvântate, pe meleagurile Moldovei, Bucovinei și Transilvaniei, unde vom întâlni oameni luminoși care își mai păstrează vie credința și iubirea de Dumnezeu și de neam.

Traseul nostru, de 6 zile, cuprinde multe obiective interesante oferindu-ne prilejul de a explora tradiția, cultura și frumusețea acestor ținuturi.
Plecarea din București va avea loc joi, 21 iulie, la ora 15:30, Piața Victoriei, Parcarea Centrală.

Ziua 1 - joi, 21 iulie, ne întâlnim la ora 15.15 în Piața Victoriei (Parcarea Centrală) pentru a pleca la ora 15.30
Traseu parcurs: București - Focșani - Adjud - Bacău - Piatra Neamț - Târgu Neamț

Cazare va fi la Casa Hozeva, în camere de 2 și 3 locuri, cu baie proprie.

Ziua a 2 a - vineri, 22 iulie,
dimineață, vom pleca către locuri pline de liniște și binecuvântare.WhatsApp Image 2022 06 11 at 20.57.33
Popasuri:
-Mănăstirea Cămârzani 
-Mănăstirea Secu
-Mănăstirea Sihăstria, chilia și mormântul Pr. Ilie Cleopa
-Mănăstirea Sihla și Peștera Sfintei Teodora
-Mănăstirea Petru Vodă, chilia și mormântul Pr. Justin Pârvu
-Mănăstirea Paltin 
-Mănăstirea Durău
Cazarea (camere duble, cu baie proprie) se va face la Hotel Pelerinul, din Durău.
În funcție de programul pelerinajului și orarul liturgic al mănăstirilor, vom participa la slujbele religioase.

Ziua a 3 a - sâmbătă, 23 iulie,
servim micul dejun, apoi pornim către o zonă cu peisaje deosebite și unice, pe urmele Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, apărător al creștinătății, fost domnitor al Moldovei între anii 1457-1504.
Popasuri:
- Barajul Bicaz, cu o înălțime a coroanei de 127 m este al treilea cel mai înalt, are o lățime de 119 metri la bază, o lungime a coroanei de 435 metri, construit din beton și leagă muntele Gicovanu de Obcina Horștei, fiind situat în amonte de confluența pârâului Lacul Izvorul Muntelui cu Bistrița. Proiectul barajului datează din anul 1908 și a fost realizat de inginerul Dimitrie Leonida. Construcția barajului Bicaz a durat 10 ani (1950 – 1 iulie 1960) și a fost construit pentru a alimenta hidrocentrala de 210 MW construită în timpul regimului comunist. Lacul Izvorul Muntelui și Barajul Bicaz sunt considerate cel mai frumos pod între Moldova șiTransilvania.
- Cheile Bicazului, formate pe râul cu același nume, sunt spectaculoase.
- Lacul Roșu (opțional, plimbare cu barca)
- Mănăstirea Pângărați - a fost de-a lungul secolelor o cetate a vieţuirii duhovniceşti isihaste ce aduna în jurul ei atât pustnicii şi călugării ce vieţuiau în codrii din împrejurimi, cât şi pe domnitorii şi slujitorii acestora, care îşi găseau aici refugiu din calea năvălitorilor străini. Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Amfilohie, întemeietorii mănăstirii, au lăsat, prin exemplul vieţuirii lor sfinte, generaţiilor de monahi care au urmat, un testament spiritual pe care ei înşişi l-au împlinit: acela de a întrupa, prin jertfa rugăciunii şi a muncii, virtuţile iubirii de Dumnezeu şi de oameni şi sfinţenia, ca înălţare a firii omeneşti. Rămăşiţele pământeşti ale vieţuitorilor din trecut, pline de bună mireasmă, descoperite în cursul lucrărilor de restaurare a Mănăstirii Pângăraţi confirmă acest fapt. Mărturiile arheologice şi datele istorice păstrate arată că Mănăstirea Pângăraţi a fost, de la întemeierea ei, în 1560, de către Voievodul Alexandru Lăpuşneanu, şi până la desfiinţarea ei, în 1872, un important centru cultural pentru viaţa monastică a Moldovei medievale.
Denumirea de Pângăraţi provine după istoricul Nicolae Iorga de la un posibil călugăr Pangratie care „se pare a fost un pustnic de demult dând numele pârâului din apropiere”. Cuviosul Pangratie se presupune că a fost unul din ucenicii Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana, care în secolul al XV-lea s-au răspândit în Muntenia şi în Moldova, întemeind aici marile mănăstiri Neamţ şi Bistriţa.

- Mănăstirea Bisericani -
Ieroschimonahul Iosif Sebastian, de la Mănăstirea Bistriţa, a plecat la Sfântului Mormânt al Domnului, după care a devenitparaclisul acoperamantul maicii domnului de la bisericani 13 pustnic vestit în pustiul Iordanului. În jurul lui s-au adunat încă cincisprezece călugări români şi doi greci, trăind în rugăciune în peşteri din valea Iordanului. Năvălind arabii în ţara Sfânta, Cuviosul Iosif şi-a luat ucenicii şi s-a întors la Bistriţa. Dar, negăsind aici liniştea necesară vieţii spirituale, s-au retras pe un munte înalt din apropiere (care s-a numit Muntele lui Iosif, iar mai târziu Muntele Bisericanilor), nevoindu-se în peşteri de piatră sau bordeie din lemn şi pământ. Înmulţindu-se ucenicii, Cuviosul Iosif a înălţat o biserică din lemn în anul 1492, în apropierea peşterii mari ale cărei urme se mai văd şi azi la circa 200 m sud de biserică. Mai târziu a fost numit Schitul Bisericani, adică al evlavioşilor, pentru că monahii se rugau neîncetat cu post şi lacrimi. Cuviosul Iosif a organizat rânduiala slujbei neîntrerupte, împărţind călugării în trei cete, fiecare ceată slujind trei ore, după modelul mănăstirii Studion din Constantinopol. La vremea aceea, era singura mănăstire cu această rânduială din ţara noastră.

- Mănăstirea Humor -
remarcabilă prin pictura exterioară, dominată de „roşul de Humor”, reprezentativ fiind aici tabloul asediului Constantinopolului, este una dintre cele mai importante ctitorii ale evului mediu moldovenesc, pentru valoarea sa culturală şi spirituală fiind inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. În anul 1535, biserica Ansamblului de la Humor, a fost zugrăvită, de către Toma din Suceava, fiind alături de bisericile de la Voroneț și Moldovița, mărturii ale neobișnuitului procedeu decorativ apărut în timpul domniei lui Petru Rareș.

Biserica Sfantul Gheorghe din incinta Manastirii Voronet- Mănăstirea Voroneț -
ctitoria slăvitului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt construită în 1488 în numai trei luni şi trei săptămâni (din 26 mai la 14 septembrie). Povestea sacră a Voroneţului aduce, alături de Marele Ştefan, pe Cuviosul Părinte Daniil, unul din cei mai mari Sfinţi pe care i-a odrăslit pământul Moldovei, sihastru şi duhovnic vestit, cel care la Putna, într-o mică chilie săpată în piatră şi apoi, timp de 20 de ani la Voroneţ, a creat o mişcare isihastă fără egal pentru timpul său. Legenda „originii” Sfintei Mănăstiri Voroneţ uneşte pe vecie cele două mari personalităţi în destinul nostru naţional: Iară Ştefan-Vodă, mergând de la cetatea Neamţului în sus pre Moldova, au mărsu pe la Voroneţ, unde trăia un părinte sihastru, pre nume Daniil. Şi bătând Ştefan-Vodă în uşa sihastrului să-i descuie, au răspuns sihastrul să aştepte Ştefan-Vodă afară până ce şi-a istovi ruga. Şi după ce şi-au istovit ruga, l-au chemat în chilie pre Ştefan-Vodă. Şi s-au spovedit Ştefan-Vodă la dânsul. Şi au întrebat Ştefan-Vodă pre sihastru ce va face, că nu poate să se mai bată cu turcii; închina-va ţara la turci, au ba? Iar sihastrul a zis să nu o închine, că războiul este al lui, numa, după ce va izbândi, să facă o mănăstire acolo, în numele Sfântului Gheorghie, să fie hramul bisericii” (cronicarul Ion Neculce).
În această seară ne vom caza (camere duble și triple, cu baie proprie) și vom lua cina la Pensiunea Grandemi Belvedere Bucovina (localitatea Frasin).

Ziua a 4 a - duminică, 24 iulie,
pornim de dimineață către Mănăstirea Putna „Ierusalimul neamului romanesc” - prima și cea mai importantă ctitorie a Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, unde vom participa la Sfânta Liturghie, apoi servim masa de prânz.
Alte popasuri:
- Mănăstirea Sihăstria Putnei
- Chilia Sfântului Daniil Sihastru
- Centrul de ceramică neagră de la Marginea
- Mănăstirea Sucevița
- Mănăstirea Moldovița
- Muzeul Ouălor „Lucia Condrea”
(opțional)
Cazarea și cina
vor fi la Pensiunea Grandemi Belvedere Bucovina (localitatea Frasin).

Ziua a 5 a - luni, 25 iulie,
servim micul dejun, ne luăm rămas bun de la gazda noastră și pornim către următorul nostru obiectiv: Mănăstirea Sihăstria Rarăului, unde nădăjduim să primim un cuvănt folositor și o binecuvântare de la Părintele Ioan.
Alte popasuri ale acestei zile:
- Mănăstirea Rarău
- Mănăstirea Sf. Ilie, din Toplița
- Mănăstirea Izvorul Mureșului
În această seară vom fi așteptați, cu dragoste și bucurie, de Maicile care viețuiesc în Mănăstirea „Izvorul Mureșului”, iar cazarea va fi în spațiul destinat mirenilor din incinta lăcașului, în camere decente și curate (4 paturi și baie pe hol).

Ziua a 6 a - marți, 26 iulie,
fiind ultima zi a acestui frumos program, ne îndreptăm către oprindu-ne la următoarele obiective:
- O închinăciune la Icoana Maicii Domnului, pictată de Părintele Arsenie Boca, pe care o găsim în Biserica din Chichiș.
- Mănăstirea Cheia
- Mănăstirea Suzana
Seara, când vrea Domnul, ne vom întoarce în București, la casele noastre, mai luminoși și bucuroși, având rucsacul inimii plin cu amintiri frumoase.
Să-l rugăm pe Dumnezeu, Maica Domnului și Părintele Arsenie ca acest pelerinaj să fie folositor și ziditor sufletelor noastre.

Costul pelerinajului este de 1250 lei/ persoană.
INCLUS în preț:
• TRANSPORT (cheltuieli cu cazare și masă ptr șofer, taxe de drum, parcări) 
• CAZARE:  5 nopti: 4 la hotel și pensiune + 1 noapte la mănăstire - spațiile de cazare oferite de Mănăstirea „Izvorul Mureșului” sunt decente și curate)
• MESE:  2 Mic dejun,  3 Prânz  și 3 Cine.

Pretul NU include:
- intrările la obiectivele turistice, plimbarea cu vaporașul
- alte mese, taxe de intrare la muzee sau mănăstiri/biserici, cheltuieli care nu sunt precizate
- cheltuieli personale 
Pe parcursul călătoriei, dacă este cazul, vom avea scurte opriri pentru aprovizionarea cu apă/alimente/fructe din magazine sau benzinării. 

Înscrierile și plata pentru acest pelerinaj se fac până la data de 17 iulie 2022, pe email-ul fundației Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., la telefoanele:  0724.271.236 și 0760 141 744 sau la  sediul fundației noastre.
Pentru a avea confirmată rezervarea locului, vă rugăm să ne contactați și apoi să achitați.
Plata se face numerar la sediul fundației sau prin OP în contul nostru, cu mențiunea: „avans pelerinaj Moldova”  și numele pelerinului/pelerinilor.

NOTĂ: Pentru buna desfășurare a activității noastre și pentru a putea face plățile la timp către furnizorii de servicii, vă anunțăm că plata avansului nu mai poate fi restituită, dacă vă răzgândiți ulterior, decât dacă vă găsiți înlocuitor. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Vă așteptăm cu drag alături de noi în acest pelerinaj!

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

Căutare site

Noutăți Magazin

Abonare Buletin Informativ

Acest site foloseste cookies pentru cea mai buna experienta de navigare pe site-ul nostru. Daca continuati navigarea inseamna ca sunteti de acord cu aceste conditii.